• Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van DOSL plaats op donderdag 8 oktober 2020 , aanvang 19.30 uur in de DOSL 

  Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor de ALV.

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, stuur dan een email aan secretariaat@dosl.nl of vraag één van de bestuursleden.

  Bestuur DOSL

  Agenda Algemene Ledenvergadering 2020
  Donderdag  08 oktober, aanvang 19:30 uur in de DOSL kantine.

  1.  Opening door de voorzitter
  2.  Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019
  3.  Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  4.  Verkiezing Kascommissie
  5.  Bestuursmededelingen
  6.  Beleidsplan 2016 – 2020
  7.  Bestuursverkiezing
  8.  Rondvraag 1
  9.  Rondvraag 2
  10. Afsluiting door de voorzitter