• Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van DOSL plaats op donderdag 8 oktober 2020 , aanvang 19.30 uur in de DOSL kantine.

  Vanweg de coronamaatregelen kunnen we dit jaar plaats bieden aan maximaal 30 bezoekers (exclusief de bestuursleden), die zich via onderstaand formulier kunnen aanmelden. Zodra het aantal aanmeldingen de 30 overschrijdt, wordt de inschrijving gesloten.

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, stuur dan een email aan secretariaat@dosl.nl of vraag één van de bestuursleden.

  Bestuur DOSL

  Agenda Algemene Ledenvergadering 2020
  Donderdag  08 oktober, aanvang 19:30 uur in de DOSL kantine.

  1.  Opening door de voorzitter
  2.  Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019
  3.  Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  4.  Verkiezing Kascommissie
  5.  Bestuursmededelingen
  6.  Beleidsplan 2016 – 2020
  7.  Bestuursverkiezing
  8.  Rondvraag 1
  9.  Rondvraag 2
  10. Afsluiting door de voorzitter

  Aanmelden ALV 2020