• Beste DOSL leden,

  De Algemene Ledenvergadering van 2023 staat weer op de agenda voor donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur in de kantine.

  Alle DOSL leden vanaf 18 jaar zijn van harte uitgenodigd.

  De agenda vind je hieronder.


  Met vriendelijke groet,

  Bestuur DOSL

  Agenda ALV 2023 DOSL

 • Agenda Algemene Ledenvergadering 2023

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2022
  3. Financieel jaarverslag 22/23. Aansluitend: verslag van de kascommissie
  4. DOSL - seizoen 2022/2023
       a. Terugblik
       b. Thema 1: Kunstgrasveld
       c. Thema 2: Technische Commissie
  5. Verkiezing kascommissie.
  6. Bestuursmededelingen
  7. Beleidsplan: zicht op de toekomst
       a. Speerpunten uit Sterkte/Zwakte-analyse door bestuur d.d. 28 feb 23
  8. Bestuursverkiezing:
  9. Rondvraag 1
  10. Rondvraag 2