• Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van DOSL plaats op donderdag 7 oktober 2021, aanvang 19.30 uur in de DOSL kantine.

  Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020
  3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  4. Verkiezing Kascommissie
  5. Bestuursmededelingen met o.a.:
  Corona
  Activiteiten voor de leden
  Projecten: LED-verlichting, terras kantine, WBTR, AVG, VOG.
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag 1
  8. Rondvraag 2
  9. Afsluiting door de voorzitter

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, stuur dan een email aan secretariaat@dosl.nl of vraag één van de bestuursleden.


  Bestuur DOSL