• Club van 100

  Deze club bestaat uit enthousiaste leden, donateurs of gewoon voetballiefhebbers die ieder elk jaar een bijdrage leveren van €75,=. De doelstelling van de Club van 100 is om met dit gespaarde geld vanuit haar eigen invalshoek jaarlijks dingen te kopen of activiteiten te organiseren die een meerwaarde voor DOSL hebben. Of omdat wij vinden dat daardoor de vereniging een nog betere uitstraling krijgt. Eén keer per jaar heeft de Club van 100 een ledenvergadering, en in deze vergadering komen alle ideeën aan bod die zijn aangedragen of welke in de vergadering worden aangedragen door de leden. Uit een of meerdere van deze ideeën wordt dan door de leden een keuze gemaakt en die wordt of worden dan dat jaar gerealiseerd.
  Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op een aparte rekening geboekt en zal buiten de begroting van de penningmeester van de club blijven. De rekening zal wel onder auspiciën van de penningmeester beheerd worden. De namen van de leden staan vermeld op een groot bord in de kantine.

   

  LIDMAATSCHAP

  In principe kan iedereen deelnemer worden van de Club van 100. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni en bedraagt 75 euro. Dit bedrag zal middels een automatische incasso worden geïnd. Wilt u lid worden van de Club van 100?  Neem contact op via clubvan100@dosl.nl

  Opzegging van dit lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 mei voorafgaand aan het jaar waarin men de opzegging wil laten ingaan.
  Zolang van een lid geen opzegging wordt ontvangen, wordt diens lidmaatschap elk jaar stilzwijgend verlengd.