Zondag

TERREINDIENSTREGELS 2019 - 2020
 
Algemeen:
Dit is het protocol hoe en wat met betrekking tot de terreindiensten

De wedstrijdsecretaris maakt een indeling wanneer wie terreindienst heeft en regelt dat deze persoon ook op tijd de sleutels heeft van de kleedlokalen
Ook zorgt hij voor de enveloppen voor de scheidsrechters(met een vergoeding) en consumptiebonnen voor de terreindienstmedewerker(s)

Op de wedstrijddag:
Indeling maken op het wedstrijdbord in de gang van de kleedlokalen en de velden.
Vlaggen op het veld zetten en deze ‘s avonds weer eraf halen en deze terugzetten in kast van het secretariaat.
De netten van de  goals naar beneden halen indien nodig ook weer ophangen na de laatste wedstrijd.

D.O.S.L.- en K.N.V.B.-vlag ophangen vooraan bij de kantine
 ( ALLEEN BIJ THUISWEDSTRIJDEN D.O.S.L. 1 ).
Het Ballen- / Materiaalhok op slot laten ( dit gaarne controleren ).
Er worden geen intrapballen verstrekt door D.O.S.L.
Wedstrijdballen klaarleggen voor de scheidsrechters. Deze liggen in het washok/materiaalhok van de selectie. Dit zijn de Adidas ballen met de tekst WB erop.  
Gelieve deze hier ook terug te leggen na de wedstrijd.
Tegenstander en Scheidsrechter kleedlokaal en veld aanwijzen indien nodig.

Koffie : in de bestuurskamer van D.O.S.L. staat gratis koffie voor alle leiders / begeleiders van alle thuis voetballende elftallen, dit geldt ook voor de bezoekende elftallen. Hier is ook koffie voor de terreindienst medewerker.

Ook dit seizoen worden de wedstrijdformulieren digitaal ingevuld  in de bestuurskamer, of met de sportlink app op de telefoon,  dit gebeurt door de leiders van het desbetreffende elftal en door de scheidsrechter.
Na de wedstrijd krijgen onze eigen scheidsrechters een envelop met vergoeding

Thee verzorgen tijdens de rust voor D.O.S.L. en de Tegenstander /Scheidsrechter, deze moet ongeveer 10 minuten voor het rustsignaal klaar staan in het kleedlokaal.
Deze wordt gezet in de Kantine, even van tevoren overleggen met het Kantinepersoneel om af te stemmen dat men hier tijdig mee kan beginnen omdat we dit seizoen veel senioren-elftallen thuis hebben voetballen.
Leeg goed terug brengen naar de kantine en dit even met warm water uitspoelen.
Koffie drinken en voetbal gaan kijken.
Na de wedstrijd Kleedlokaal controleren en indien nodig schoontrekken met trekker

BHV:
Indien nodig is er een brancard aanwezig, deze ligt op het rek in het kantoor van de terreindienst
(bij de kleedlokalen 1ste ruimte rechts)
Boven de kapstok

De grote poort kan indien nodig open met de sleutel van het kleedlokaal

De AED hangt in de gang van het kleedlokaal als je binnenkomt meteen links

De EHBO koffer ligt in de onderste la van het keukentje
Als deze is gebruikt en / of moet worden aangevuld dit even doorgeven aan de verzorgers
Terug naar boven