• **** De DOSL Kantine is tot nader order gesloten ****

  Beste leden, ouders, supporters en bezoekers,

  Iedereen die DOSL een warm hart toedraagt is weer welkom in onze kantine en op het  terras. Daarbij moet iedereen zich uiteraard houden aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, dus anderhalve meter afstand en bij klachten blijf je thuis. Om ervoor te zorgen dat we weer toegang hebben tot het clubhuis en het terras binnen de daartoe gestelde normen, hebben wij onderstaand protocol opgesteld.

  • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt;

  • Desinfecteer je handen bij het betreden van het terras of de kantine;

  • Iedereen die de kantine bezoekt dient zijn contactgegevens in te vullen met naam en mobiele nummer;

  • De kantine is voorzien van pijlen en stickers. Looproutes zijn duidelijk en er is aangeven door welke deur je het clubhuis dient te betreden en te verlaten;

  • De kantine en het terras zijn alleen met zitplaatsen ingericht zodat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd tot andere voetballers/supporters, bezoekers en tot het barpersoneel;

  • In zowel de kantine als op het terras geldt de 1.5 meter regel en mag je alleen zitten. Het is niet toegestaan het meubilair te verplaatsen omdat daardoor de afstand tussen de stoelen te klein kan worden. Het is niet toegestaan aan de bar te zitten. Indien alle stoelen bezet zijn kun je dus geen drankje bestellen;

  • Betaal zoveel mogelijk met de pin;

  • Voor het toiletgebruik geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen: MAXIMAAL één persoon tegelijk. Voor en na toiletgebruik dien je je handen te desinfecteren;

  • Komende weken zal om toerbeurt een bestuurs- of commissielid in de avonduren aanwezig zijn. Deze persoon fungeert dan als aanspreekpunt en zal tevens toezien op de naleving van alle regels.

  De gemeente ziet er ook op toe dat wij de regels naleven en indien deze worden overtreden, kan er een boete opgelegd worden. Dit kan zowel aan het individuele lid / bezoeker maar ook aan DOSL. De gemeente heeft aangegeven dat zij de naleving van de regels zal controleren. Als wij merken dat de regels niet nageleefd worden, zullen we genoodzaakt zijn het clubhuis en het terras weer te sluiten.

  Wij hopen dat iedereen na afloop van zijn voetbalactiviteiten weer gezellig op het terras of in het clubhuis een drankje komt nuttigen. Laten we er voor zorgen dat we samen de regels in acht blijven nemen.

  Als in de praktijk blijkt dat sommige regels niet werken of verduidelijkt moeten worden, zullen we deze weer aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht.

  Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het kabinet, RIVM, KNVB, NOC-NSF, KHN en de gemeente en vragen we met klem om ieders begrip en medewerking.

   Bij voorbaat dank,

  Kantinecommissie DOSL