• Beste DOSL-leden, vrijwilligers, sponsoren en andere mensen die de club een warm hart toedragen.

  Inmiddels zijn we (helaas) al in de 2e corona-golf aanbeland. Dat dit is gebeurd is betreurenswaardig. Betreurenswaardig voor de samenleving, de economie en vooral voor de onderlinge verhoudingen.

  Het sociale leven ligt momenteel namelijk grotendeels stil, dus ook het voetbal. Het wrange is dat er volgens de KNVB nagenoeg geen bewijzen zijn van besmettingen op of rond het veld en de KNVB doet er dan ook alles aan om het voetbal weer op gang te trekken.
  Men heeft ‘PLAN B’ gelanceerd en zit donderdag 12 november as. hiervoor bij de Minister en snel daarna met de NOC*NSF.

  Als bestuur snappen we dat het misschien wat minder goed uitkomt om nu contributie te gaan innen. Dat lijkt misschien niet logisch of niet fair. Daarom willen we als bestuur hieronder toch wat zaken opsommen waarom dit echter wel noodzakelijk is.

  1) D.O.S.L. moet iedere maand contributie afdragen aan de KNVB. Dit loopt gewoon door, hoewel we dit voorjaar enkele maanden vermindering hebben gekregen.

  2) De kantine is een belangrijke pijler binnen onze vereniging en door de corona lopen we hier behoorlijk wat geld mis. Dit geld is nodig om alles in en rondom het clubhuis voor alle leden te organiseren. Dit maakt in grote mate ook de ambiance.

  3) Het onderhoud (en het energieverbruik) gaat gewoon door. Dit is natuurlijk niet in de mate van een normale competitie, maar toch altijd nog 60% - 75%, dus behoorlijk wat.

  4) Tijdens de 1e golf hebben we gecommuniceerd dat we het geld binnen de vereniging blijven gebruiken om DOSL voor de leden nog aantrekkelijker te maken. Daaruit is de investering in Ledverlichting voortgekomen. Volgende week wordt Veld B voorzien van 8 lichtmasten met officiële wedstrijdverlichting. Afhankelijk van de coronaperiode wordt na deze oplevering ook begonnen met het voorzien van LED op alle overige velden. Het speelplezier zal hierdoor voor alle leden flink omhoog gaan. Dit is echter wel een behoorlijke investering.

  5) En als laatste hopen we als bestuur dat iedereen lid is van onze vereniging omdat hij of zij lekker wil kunnen voetballen, maar toch zeker ook omdat men hart heeft voor de club. Dit betekent dus: steunen in goede, maar ook in slechte tijden.

  Ik haalde Plan B al even aan.
  Plan B van de KNVB heeft op moment van schrijven als scenario een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen dit seizoen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Half december wordt er door de KNVB besloten of dit scenario haalbaar is.

  Kortom: bovenstaande is een heel verhaal, maar hopelijk wordt e.e.a. hierdoor duidelijk. Als we ons allemaal gewoon aan de regels houden en de coronagolf wordt weer kabbelend water, dan kunnen de komende maanden nog voldoende wedstrijden voetballen. En daarvoor hebben we dus een gezonde vereniging nodig.

  Blijf gezond en tot snel !

  Namens het bestuur,
  Alex van Balen
  Voorzitter