• CORONAPROTOCOL D.O.S.L. | Update 5 juni 2021

  Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM per 5 juni 2021. Indien na deze datum wijzigingen zijn gekomen in de RIVM-richtlijnen zijn deze niet verwerkt in deze versie van het protocol.

  Note: Het bestuur van D.O.S.L. probeert met onderstaande regels helderheid te scheppen voor al haar leden. Alles draait echter om het nemen van je verantwoordelijkheid. Verder is en blijft het voetballen bij- of voor D.O.S.L. op eigen verantwoordelijkheid.


  ALGEMEEN
  Dit protocol is opgesteld als aanvulling op de algemeen geldende R.I.V.M-regels. Daarnaast kun je altijd nog de protocollen van de KNVB/NOC-NSF raadplegen. D.O.S.L verwacht van iedereen dat hij of zij op de hoogte is.
  Info: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

  Volg de pijlen, houd je aan de looproutes en geef gehoor aan eventuele instructies.

  Vanaf 5 juni 2021 gelden de volgende additionele richtlijnen:

  • Vanaf 13 jaar, moet je een mondkapje dragen binnen in het gebouw
  • Volwassenen en publiek zijn niet welkom op het sportpark. Dit met uitzondering van trainers / leiders en mensen die vanwege een andere vrijwilligerstaak op het sportpark dienen te zijn.

  Gezondheidscheck
  Heb je klachten, dan meld je dit aan je trainer of leider en blijf je thuis. Bij het vermoeden van klachten heeft iedere trainer of leider het recht om een speler naar huis te sturen.

  PROTOCOL TRAININGEN | Volwassenen vanaf 18 jaar

  • Sporters vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 mensen sporten.

  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden

  • Er mogen alleen onderling wedstrijden gespeeld worden tussen sporters van dezelfde club

  • Zodra de sporters het veld verlaten, moeten er zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden


  PROTOCOL TRAININGEN/WEDSTRIJDEN | t/m Jo17 (spelers tot en met 17 jaar)

  • Er mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs gespeeld worden

  • Volwassenen (trainers) moeten 1,5 m afstand bewaren tot jeugdspelers

  • Tijdens het sporten, hoeft er geen 1,5m afstand gehouden te worden

  • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje

  • Jo6 tm Jo12: In lijn met de algemene regel, mogen ouders of begeleiders (toeschouwers) niet mee naar het veld. De kinderen worden vooraan op het D.O.S.L. terrein - bij de fietsenstalling - afgezet. De kinderen worden hier opgehaald door de trainer / leider, die hen naar het veld begeleidt.

  Reservespelers, trainers & leiders van 18 jaar en ouder
  Bovenstaande personen dienen 1,5m afstand van elkaar houden, ook op of rondom de reservebank. De extra ruimte kan gecreƫerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van stoelen naast de dug-out.

  Bidons

  Ieder neemt een eigen bidon mee om besmetting tijdens drinken aan dezelfde fles te voorkomen.

  Kleding
  De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Advies is om toch zoveel als mogelijk reeds omgekleed naar het sportpark te komen om drukte bij kleedlokalen zoveel als mogelijk te vermijden.


  Bovenstaande regels zijn nodig om het bezoek aan ons sportpark in goede banen te leiden. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar hou je aan de regels, blijf vriendelijk en neem verantwoordelijkheid.

  Bedankt voor jouw medewerking!


  D.O.S.L bestuur
  5 juni 2021