• CORONAPROTOCOL D.O.S.L. | Update 28 november 2021

  Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM per 26 november 2021. Indien na deze datum wijzigingen zijn aangebracht in de RIVM-richtlijnen zijn deze niet verwerkt in deze versie van het protocol.

  Notitie: Het bestuur van D.O.S.L. probeert met onderstaande regels helderheid te scheppen voor al haar leden. Alles draait echter om het nemen van je verantwoordelijkheid. Verder is en blijft het voetballen bij- of voor D.O.S.L. op eigen verantwoordelijkheid.

  ALGEMEEN
  Dit protocol is opgesteld als aanvulling op de algemeen geldende R.I.V.M-regels. Daarnaast kun je altijd nog de protocollen van de KNVB/NOC-NSF raadplegen. D.O.S.L verwacht van iedereen dat hij of zij op de hoogte is en de basisregels in acht neemt.
  Info: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen


  Volg de pijlen, houd je aan de looproutes en geef gehoor aan eventuele instructies.

  Vanaf 28 november 2021, 17.00 uur, gelden de volgende additionele richtlijnen:

  • Vanaf 17.00 uur zal het sportpark gesloten zijn, er mag dus niet getraind en er mogen geen wedstrijden gespeeld worden.

  • Vanaf 18 jaar, is een coronatoegangsbewijs (met ID) verplicht bij het betreden van de kantine, ook zijn vaste zitplaatsen verplicht. De kantine sluit uiterlijk om 17.00 uur.

  • Tevens is een coronatoegangsbewijs nodig voor het betreden van kleedkamers, dit met uitzondering van alle personen die functioneel noodzakelijk zijn, zoals scheidsrechters, trainers, leiders, onderhoudsprofessionals. 

  • Publiek is niet welkom op de velden. Dit met uitzondering van trainers / leiders en mensen die vanwege een andere vrijwilligerstaak op het sportpark aanwezig dienen te zijn.


  Gezondheidscheck

  Heb je klachten, dan meld je dit aan je trainer of leider en blijf je thuis. Bij het vermoeden van klachten heeft iedere trainer of leider het recht om een speler naar huis te sturen.

  PROTOCOL TRAININGEN | Volwassenen vanaf 18 jaar

  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tijdens het sporten

  • Zodra de sporters het veld verlaten, moeten er zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden

   

  PROTOCOL TRAININGEN / WEDSTRIJDEN | t/m Jo17 (spelers tot en met 17 jaar)

  • Volwassenen (trainers) moeten 1,5 m afstand bewaren tot jeugdspelers

  • Tijdens het sporten, hoeft er geen 1,5m afstand gehouden te worden

  • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje

  • Jo6 tm Jo12: In lijn met de algemene regel, mogen ouders of begeleiders (toeschouwers) niet mee naar het veld. De kinderen worden vooraan op het D.O.S.L. terrein - bij de fietsenstalling - afgezet. De kinderen worden hier opgehaald door de trainer / leider, die hen naar het veld begeleid.

  Reservespelers, trainers & leiders van 18 jaar en ouder
  Bovenstaande personen dienen 1,5m afstand van elkaar houden, ook op of rondom de reservebank. De extra ruimte kan gecreƫerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van stoelen naast de dug-out.

  Bidons
  Ieder neemt een eigen bidon mee om besmetting tijdens drinken aan dezelfde fles te voorkomen.

  Kleding / kleedkamers
  De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden. Advies is om toch zoveel als mogelijk al omgekleed naar het sportpark te komen om drukte bij kleedlokalen zoveel mogelijk te vermijden.


  Bovenstaande regels zijn nodig om het bezoek aan ons sportpark in goede banen te leiden. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar hou je aan de regels, blijf vriendelijk en neem verantwoordelijkheid.

  Bedankt voor je medewerking!

  D.O.S.L bestuur
  28 november 2021