• CORONA PROTOCOL D.O.S.L. | Bijgewerkt op 26 januari 2022


  Dit protocol heeft betrekking op het sportpark, met uizondering van de kantine. Voor de kantine gelden de algemene regels voor de Horeca welke te vinden zijn in het Kantine protocol op de DOSL website.

  Dit protocol blijft ongewijzigd tot 25 februari 2022. Vanaf dan worden alle beperkende maatregelen opgeheven. 

  Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM per 25 januari 2022. Indien na deze datum wijzigingen zijn aangebracht in de RIVM-richtlijnen zijn deze niet verwerkt in deze versie van het protocol.

  Notitie: Het bestuur van D.O.S.L. probeert met onderstaande regels helderheid te scheppen voor al haar leden. Alles draait echter om het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Verder is en blijft het voetballen bij- of voor D.O.S.L. op eigen verantwoordelijkheid.

  ALGEMEEN
  Dit protocol is opgesteld als aanvulling op de algemeen geldende R.I.V.M-regels. Daarnaast kun je altijd nog de protocollen van de KNVB/NOC-NSF raadplegen. D.O.S.L verwacht van iedereen dat hij of zij op de hoogte is en de basisregels in acht neemt.
  Info: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen


  Volg de pijlen, houd je aan de looproutes en geef gehoor aan eventuele instructies.

  Vanaf 26 januari 2022 uur, gelden de volgende additionele richtlijnen:

  Trainen en wedstrijden mogen weer, voor alle leeftijden en zonder tijdslimieten.

  Wel is er vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) en ID verplicht bij het betreden van de kleedkamers.

  Een CTB is niet nodig voor alle alle personen die functioneel noodzakelijk zijn (zoals scheidsrechters, trainers, leiders, en andere vrijwilligers).

   

  Gezondheidscheck
  Heb je klachten, dan meld je dit aan je trainer of leider en blijf je thuis. Bij het vermoeden van klachten heeft iedere trainer of leider het recht om een speler naar huis te sturen.

  PROTOCOL TRAININGEN / WEDSTRIJDEN

  Tijdens het sporten is het niet nodig om 1,5 meter afstand te houden.

  Zodra de sporters het veld verlaten, gelden de algemene regels (zoals 1,5 m afstand) weer.

   

  Bidons
  Iedereen neemt een eigen bidon mee om besmetting tijdens drinken aan dezelfde fles te voorkomen.

  Kleding / kleedkamers
  De kleedkamers en douches mogen gebruikt worden. Advies is om toch zoveel als mogelijk al omgekleed naar het sportpark te komen om drukte bij kleedlokalen zoveel mogelijk te vermijden.

   

  Bovenstaande regels zijn nodig om het bezoek aan ons sportpark in goede banen te leiden. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar hou je aan de regels, blijf vriendelijk en neem verantwoordelijkheid.

  Bedankt voor je medewerking!

   


  D.O.S.L bestuur
  26 januari 2022