• DOSL timmert aan de weg met de opzet van een integraal technisch beleid wat samen komt in het Technisch hart. Een van de peilers van het Technisch hart is een volwaardige keepers academy die voorziet in een gedegen keepers opleiding voor jeugdkeepers.

  Vroeger was de keeper letterlijk de laatste man; hij hoefde alleen maar de ballen tegen te houden. Sinds de keeper een terugspeelbal niet meer in de handen mag nemen (met uitzondering van Jo9 / Jo10), is de keeper nog nadrukkelijker betrokken in het spel als 11e veldspeler. Een goede keeper maakt het verschil en is dus een essentiĆ«le schakel in het veld. De taken en functies van de veldspelers (vooral de verdedigers) en die van de keeper krijgen steeds meer raakvlakken. De rol van de keeper hierin wordt steeds belangrijker, en daardoor ook meer omvattend en moeilijker. Het lukraak de bal zo ver mogelijk wegtrappen maakt plaats voor gerichte spel-voortzettingen van de doelverdediger. Door deze verregaande specialisatie is het voor de trainers onmogelijk om naast de groep, ook zijn keepers voldoende te trainen.

  Wij zijn dan ook erg blij om te melden dat we vanaf dit seizoen starten met de DOSL Keepers Academy die voorziet in keepers trainingen van Jo10 t/m Jo19, voor zowel jongens als meiden. De keepers academy is gebaseerd op een beleidsplan waarin de taken en verantwoordelijkheden van zowel keeperstrainers als trainers, leiders en commissieleden staat beschreven. De Academy is al goed bezet met 22 (!) keepers. We zijn erg dankbaar dat Freek Nijpels, Joep Smulders, Jarno Janknegt, Roel Martens, Rens van Weert en Martijn Verduijn de (keepers)handschoen hebben opgepakt en de trainingen gaan verzorgen.

  Vanaf 20 september vinden alle trainingen tegelijkertijd plaats op dinsdagen van 19 tot 20 uur. Om een kwalitatief goede training te verzorgen, kunnen we per team een keeper laten meedoen per training, wat betekent dat als er meerdere keepers per team zijn, we een roulatieschema hanteren. De trainers zullen de indeling verder communiceren via een op te zetten Whatsapp-groep. De locatie van de trainingen is aan de zijkant van het D-veld.

  Nog even goed om te melden dat de DOSL Keepers Academy wordt ondersteund door de DOSL Club van 100.

  Namens het bestuur,

  Peter Bekkers
  Ruud van der Zanden