• Binnenkort worden de team indelingen voor het seizoen 2021/2022 bekend gemaakt via de DOSL website. Dit is het resultaat van een zorgvuldig proces waarbij alle jeugd coordinatoren, leiders en trainers betrokken zijn.

  Graag willen we jullie informeren over het proces, criteria en overwegingen bij de team indelingen:

  • De eerste indeling wordt gemaakt op basis van leeftijd wat bepaalt in welke leeftijdsklasse een speler wordt ingedeeld. We hanteren hierbij de richtlijnen vanuit de KNVB. Hierbij kan het soms zijn dat, op basis van sterkte of team bezetting, wordt gekozen om een speler in een ouder of jonger team in te delen.
  • Indien we meerdere elftallen kunnen vormen in een leeftijdsklasse, hanteren we waar mogelijjk het volgende beleid:
   • Tot en met Jo9 leggen we de nadruk op het spelplezier en minder op prestatie. Vandaar dat we streven naar gelijkwaardige teams.
   • Vanaf Jo10 hanteren we een selectie beleid. Dit wil zeggen dat we de spelers indelen op basis van voetbal techniek, spel inzicht, inzet, motivatie en prestatie. Dit doen we om zoveel als mogelijk gebalanceerde teams te krijgen wat het spelplezier bevordert. Bij de indeling hanteren we ook het door de DOSL academy ontwikkelde TIPS beoordelingsysteem als richtlijn.
  • Daarnaast houden we rekening met de bezetting van leiders en trainers die bij een team nodig zijn.

  Onder leiding van de jeugd coordinatoren en samen met de leiders en trainers worden de teams ingedeeld. We zijn ons ervan bewust dat de uiteindelijke team indeling niet altijd tegemoet komt aan de verwachtingen van de spelers en/of ouders/verzorgers. Maar u kunt ervan op aan dat de indelingen eerlijk en objectief verlopen.

  We streven er naar om de team indelingen in de eerste week van juli te publiceren op de DOSL website.

  Namens de Jeugd commissie DOSL


  Ruud van der Zanden