• Beste DOSL-leden,

    Langs deze weg willen wij jullie informeren, dat de facturen voor de contributie van het seizoen 2020 - 2021 deze week verstuurd gaan worden.

    Voor de leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, zal de contributie binnen 2 weken worden afgeschreven. De leden die via een bankoverschrijving betalen, verzoeken wij het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over te maken.

    Mochten er naar aanleiding van de contributiefactuur nog vragen zijn, stuur dan een mail aan ledenadministratie@dosl.nl .

    Vriendelijke groet,

    Bestuur DOSL