• Beste DOSL-leden,

    Het bestuur is verheugd te melden, dat de opvolger van de aftredende voorzitter Alex van Balen is gevonden.
    Ze is unaniem akkoord met de aanstelling van Roel van Kempen als nieuwe voorzitter en zal dit willen bekrachtigen in de ALV van 13 oktober aanstaande.

    Het bestuur ziet in Roel de perfecte kandidaat om DOSL de komende jaren te vertegenwoordigen en wenst hem veel succes.

    DOSL dankt Alex van Balen voor zijn enorme inzet van de afgelopen 7 jaar. Alex zal tijdens de aankomende ALV de voorzittershamer overdragen en terugtreden.


    Bestuur DOSL