Dinsdag 6 november: extra Algemene Ledenvergadering

14 oktober 2018
www.dosl.nl

Het bestuur is van plan om de statuten van de vereniging te wijzigen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2018 zijn de gewijzigde statuten inhoudelijk besproken.
Hoewel er geen bezwaren vanuit de leden naar voren zijn gebracht waren er (met inachtneming van artikel 18 van de statuten) niet voldoende leden aanwezig om het besluit tot wijziging van de statuten te kunnen nemen. De statuten van DOSL schrijven voor dat in dat geval het bestuur binnen 4 weken een tweede vergadering bijeen moet roepen en houden, waarin over het voorstel zoals dat in de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2018 aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
 
Het bestuur nodigt de leden uit om dinsdag 6 november 2018 om 20.00 uur in de kantine deel te nemen aan de extra ledenvergadering.
Het enige agendapunt is de statutenwijziging.

 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
 


 
www.dosl.nl

Kaartavonden DOSL gestart

09 oktober 2018
Afgelopen vrijdag was het zover!  De eerste kaartavond van  dit seizoen.  Al voor achten kwamen de eerste… Meer >
 
www.dosl.nl
DOSL’scheidsrechterscommissie wint € 250 van de KNVB voor het meest creatieve idee ! De DOSL scheidsrechterscommissie heeft… Meer >
 
www.dosl.nl

DOSL Kaartavonden

19 september 2018
Beste kaartliefhebbers,  Ook dit seizoen organiseert DOSL weer een aantal kaartavonden. De volgende datums zijn (onder… Meer >
 
www.dosl.nl

Levend Stratego !

19 september 2018
Aan alle (ouders / verzorgers van de) JO10, JO11, JO12 en JO13 jeugdleden van DOSL, Op zaterdag 27 oktober vanaf 17.30 uur… Meer >
 
Terug naar boven