DOSL kiest voor veilig sportklimaat

12 maart 2017
www.dosl.nl
Binnen Voetbalvereniging DOSL is er beleid ingezet om er op termijn voor te zorgen dat iedere vrijwilliger beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag, een V.O.G. Om daar te komen heeft DOSL in de afgelopen tijd aan het NOCNSF een protocol moeten overleggen,  twee vertrouwenspersonen aangesteld en de administratieve processen moeten inrichten. Het NOCNSF heeft dit alles bekeken en gemeend dat DOSL voldoet aan de criteria om haar vrijwilligers te ondersteunen in de aanvraag van een gratis V.O.G. Om de aftrap van de V.O.G.-procedure én het goede voorbeeld te geven, heeft het voltallige Bestuur haar V.O.G. inmiddels ontvangen. Zo ook hebben de leden van de jeugdcommissie het V.O.G. binnen. DOSL vindt het belangrijk dat haar (jeugd)leden kunnen voetballen in een omgeving waar mensen werken die in ieder geval getoetst zijn op hun gedrag. specifiek voor het werken bij een vereniging. De eerstvolgende stap is dat op korte termijn jeugdleiders en trainers uitgenodigd zullen worden om een V.O.G. aan te vragen, juist omdat DOSL het zo belangrijk vindt is de uitnodiging niet vrijblijvend en heeft bij aanvang van het seizoen 2017-2018 iedere leider-trainer de beschikking over een V.O.G..

Bestuur DOSL
 


 
www.dosl.nl

DOSL Super Sunday

18 november 2019
Aanstaande zondag 24 november organiseert de selectie van DOSL 1 en 2 wedeom een fantastische Super Sunday. Om 14.30 uur start de… Meer >
 
www.dosl.nl

Van harte beterschap!

18 november 2019
Spelers en  begeleiding van DOSL 7 alsook de scheidsrechters van DOSL wensen Max Cremers beterschap en en spoedig herstel.   Meer >
 
Terug naar boven