Teamindeling 2019-2020

22 juni 2019

Beste DOSL leden,

 

De team indelingen worden binnenkort bekend gemaakt via de DOSL website. De team indelingen zijn het resultaat van een zorgvuldig proces; samen met de jeugd commissie en alle betrokken leiders / trainers worden de teams ingedeeld. En dit gaat als volgt:

· De eerste indeling wordt gemaakt op basis van leeftijd, dit bepaalt in welke leeftijdsklaas een speler wordt ingedeeld. Hierbij kan het soms zijn dat op basis van de fysieke sterkte wordt gekozen om een speler in een ouder of jonger team in te delen. Dit zullen we dan altijd doen in samenspraak met de speler en u als ouder/verzorger.

· Indien we meerdere elftallen kunnen vormen in een leeftijdsklasse, hanteren we een selectie beleid. Dit wil zeggen dat we de spelers indelen op basis van voetbal techniek, spel inzicht, inzet, motivatie en prestatie. Dit doen we om zoveel als mogelijk gebalanceerde teams te krijgen. Samen met de trainers / leiders bepalen we wat het beste team is voor de speler aan de hand van het TIPS systeem welke door de DOSL academy is ontwikkeld voor alle pupillenteams..

We zijn ons ervan bewust dat de uiteindelijke team indeling niet altijd tegemoet komt aan de verwachtingen van de spelers en ouders / verzorgers. Maar u kunt ervan op aan dat de indelingen eerlijk en objectief verlopen.

We streven er naar om de team indeling in de eerste week van juli te publiceren op de DOSL site.

Namens de Jeugdcommissie DOSL 
www.dosl.nl
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 04 oktober jl. hebben wij als bestuur het voorstel ingebracht om de contributie vanaf… Meer >
 
www.dosl.nl

Levend Stratego !

13 oktober 2019
Aan alle (ouders / verzorgers van de) JO10, JO11 en JO12 jeugdleden van DOSL, Op zaterdag 26 oktober vanaf 17.30 uur organiseert de… Meer >
 
www.dosl.nl
De werkzaamheden aan de weg/riolering starten in week 42 (Herfstvakantie) tot en met dinsdag 5/11 in week 45.   Omschrijving:… Meer >
 
www.dosl.nl

Beterschap!

16 september 2019
Spelers, trainers, leiders en begeleiders van DOSL 1, DOSL 2 en DOSL 4 wensen Martijn Verduijn beterschap en een spoedig herstel.
 
Terug naar boven