• Beste DOSL-leden,

  Hierbij weer even een (relatief) korte update vanuit het bestuur

  We zitten ten gevolge van de corona met onze vereniging inmiddels al geruime tijd in een soort voetbal-vacuüm. Alleen de jongere jeugd kan nog behoorlijk trainen maar bij de oudste jeugd en de senioren is voetbal op TV nog de enige vorm van voetbal.
  Toch zitten we bij DOSL zeker niet stil. Verschillende commissies zijn druk bezig met een groot aantal zaken, ik noem er een paar:

  1) De jeugdcommissie is bezig met een Seizoen-Start-Protocol. Dit herbergt onder andere het in augustus informeren van alle teams rondom de belangrijkste zaken gedurende het komende voetbalseizoen. Verder is men samen met onder andere het bestuur en de DOSL-Academy bezig om het Technisch Hart vorm te geven. Deze commissie gaat in de nabije toekomst het voetbal, de trainingsstof, het selecteren, de doorstroming etc ondersteunen en bewaken.

  2) De kantinecommissie is bezig met de uitbreiding van het terras aan de voorzijde van de kantine en is samen met het bestuur bezig met de uitwerking van het ‘elftal-plan’. In dit plan gaan alle DOSL-teams een beperkte maar structurele bijdrage leveren aan het bemannen van de kantine, om zodoende (mogelijke) personeelstekorten terug te dringen. Waarover later meer.

  3) De Sponsorcommissie gaat proberen om voor de toekomst nieuwe vormen van sponsoring te vinden en is aan het onderzoeken of we in Q4 van dit jaar weer een veiling zouden kunnen houden. Deze zou dan in het teken staan van verdere verduurzaming van onze vereniging (denk aan nieuwe energie-arme lucht/warmte ketels). Het doel is namelijk ‘energieneutraal in 2024’.

  4) De accommodatiecommissie heeft de recent geplaatste wilde zwijnen hekken begeleid evenals de lichtmasten op veld B. Het traject van deze lichtmasten is reeds begin 2019 ingezet en vanwege de schaalgrootte-korting in de overeenkomst, wil het bestuur deel 2 (Velden C, D, F en kunstgras) ook in het begin van het komende voetbalseizoen voltooien.

  5) De seniorencommissie is druk bezig met de periode als we weer volop kunnen voetballen: Het contract met de hoofdtrainer is verlengd, men is (nog steeds) druk op zoek naar een trainer voor het 2e elftal en er liggen al activiteiten op de plank voor het geval dat de competitie niet meer door kan gaan. Hierbij gaan we dan zelf wedstrijden/toernooien organiseren. Het belooft dan in iedere geval heel gezellig te worden op de vrijdagen, zaterdagen of de zondagen....

  Wellicht ben ik nog wat activiteiten van andere commissies vergeten, maar die bespreken we dan zeker in een volgende update.

  De KNVB houdt ook nog steeds heel nauw de vinger aan de pols.

  *Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari a.s. blijken dat er een verruiming komt om te voetballen, dan wordt voor categorie A (voor DOSL: DOSL 1 en 2) de competitie afgemaakt op ‘halve competitie’. Zie link voor de routekaart van de KNVB: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/24847/routekaart-amateurvoetbal
  Kan dit niet, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat. Teams uitkomend in de categorie A stromen in dat geval door naar de KNVB Regio Cup.

  *De overige senioren, dames en jeugd gaan bij vrijgave om te voetballen sowieso over naar de KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige en regionale toernooien.

  *Lukt dit allemaal ook niet, dan maken we er zelf een goed geoliede wedstrijdmachine van en gaan we vriendschappelijk allemaal regionale wedstrijden/toernooitjes organiseren.

  Kortom: Mocht de overheid het voetballen in teamverband weer vrijgeven, dan zal het aan DOSL in ieder geval niet liggen... Voetballen zullen we !

  Als laatste: Bovenstaande is / was alleen maar mogelijk door het grote aantal trouwe leden, sponsoren en anderen. Nagenoeg iedereen is onze club trouw gebleven en dat waarderen we zeer. Mocht er echter iemand toch nog vragen of opmerkingen hebben over hetgeen hierboven is beschreven, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Dit kan via voorzitter@dosl.nl

  Blijf gezond en tot snel !

  Namens het bestuur,
  Alex van Balen
  Voorzitter