Vacatures bij DOSL

Vacatures bij DOSL

Ben je geïnteresseerd in 1 van onderstaande functies of wil je meer weten? Neem dan contact op met de betreffende commissie voorzitter. Kijk op www.dosl.nl  → club → bestuur/commissies

Bestuur__________________Alex v Balen
Jeugdcommissie___________Piet Philipsen
Sponsorcommissie_________David vd Berg
Kantine__________________Fried Smulders of Jan Bekkers
DOSL Academy____________Roel van Balen of Jasper Leuverink
Scheidsrechterscommissie___Youp Horst


COMMISSIEFUNCTIES


BESTUUR:
 
Secretaris (samen met de voorzitter en penningmeester lid van het dagelijks bestuur)
Deze functie is per 12-12-2017 ingevuld!

Bestuur:
 • Notuleert bij de bestuursvergaderingen en stelt deze volgens afspraak beschikbaar in de bestuurs-cloud.
 • Ondertekent, verzendt en bewaart een afschrift van belangrijke stukken namens het bestuur.
 • Houdt het verenigingsarchief bij en beheert officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Geeft tijdig mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden door aan de Kamer van Koophandel.
ALV:
 • Verzorgt samen met de voorzitter en de penningmeester de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en verzorgt de notulen.
Secretariaat:
 • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Voert de dagelijkse correspondentie van de vereniging.
Voetbal:
 • Vult wedstrijd- en secretariaatsformulieren aan
 • Verzorgt dossiervorming aangaande bondsstrafzaken of andere zaken die om filing vragen
 • Verzorgt bestellingen bij de KNVB en onderhoudt de contacten met de KNVB
 • Verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van strafzaken aangaande senioren en jeugd
Voorzitter Seniorencommissie
 • Het zitting nemen in het bestuur van DOSL. Hierin de vertegenwoordiger van de senioren elftallen zijn en hun belangen uitdragen.
 • Meebeslissen in het beleid en lopende zaken binnen DOSL.
 • Als voorzitter van de seniorencommissie: plannen, opmaken van de agenda, leiden en notuleren van de vergadering met alle afgevaardigden van de senioren elftallen (eens per ongeveer 2 maanden)
 • Betrokken zijn bij de senioren elftallen; weten wat er speelt, hiervoor aanspreekbaar zijn en er naar handelen.
 • Het in overleg met de bestuursleden regelmatig bezoeken van thuis- en uitwedstrijden van het eerste team en hierbij namens het bestuur van DOSL optreden.
VrijWilligersCoördinator

De functie van de VWC is met name ondersteunend aan bestuur en proactief binnen de gehele vereniging.
 • De VWC valt rechtstreeks onder het bestuur, maar werkt zelfstandig.
 • De VWC inventariseert alle vacatures en complete behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging. Deze behoefte komt aan het licht:
  • doordat leden binnen DOSL hem/haar weten te vinden als zijnde het aanspreekpunt (VWC@dosl.nl)
  • door gedurende het seizoen in contact te treden met DOSL-leden- of -commissieleden
  • door minimaal eens per kwartaal 1 x het eerste gedeelte van de vergadering aan te schuiven bij commissie-vergaderingen. Om alle commissies bijgewoond te hebben, praat je over 5 tot 10 vergaderingen per 3 maanden. Dit is samen met het uitwerken en rubriceren een aantal uren per maand.
 • De VWC weet door het inventariseren waar binnen DOSL of bij welke commissies welke behoefte is.
 • Deze behoefte kan bestaan uit het nodig zijn van trainers of leiders bij de elftallen of het nodig zijn van commissieleden bij bepaalde commissies. (denk aan bijv. een vraag binnen de activiteitencommissie of vrijwilligers voor in de kantine.)
 • De VWC werft en/of zet e.e.a. in overleg met de betreffende commissie in gang.
Ledenadministratie
Deze functie is per 12-12-2017 ingevuld!


Als vrijwilliger Ledenadministratie hou je de database aan DOSL-leden nauwgezet bij. Hierin bevinden zich alle actieve leden maar ook oud leden en rustende leden. Alle nieuwe leden worden z.s.m. en nauwkeurig geregistreerd en alle veranderingen (N.A.W. / rekeningnummer-veranderingen) ook. Eens per kwartaal wordt er een export gemaakt en in de bestuurscloud gezet.
Tevens ben je het contactpersoon naar de secretaris toe. Dit i.v.m. oa de link naar de KNVB. Ook ben je naar de leden bereikbaar, voor het geval men iets wil vragen, checken of door wil geven.
Deze functie zal ongeveer 1 tot 3 uur per maand bedragen.
 
JEUGDCOMMISSIE
 
Wedstrijdsecretaris jeugd/zaterdag 
 • Is voor mensen vanuit DOSL als ook voor mensen van buiten de vereniging het aanspreekpunt bij competitie- en bekerwedstrijden. Dus ook voor verzette, ingelaste of afgelaste wedstrijden op zaterdag.
 • Afgelastingen van trainingen coördineren: Contact met parkbeheerder en betreffende teams.
 • Schema maken voor terreindienst zaterdag (idee: in de toekomst digitaal vanuit huis).
 • Namens DOSL: Communicatie naar en met KNVB: voor aanvang van ieder competitiejaar aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep .
 • Kennis hebben of opdoen van Club-assistent (systeem/website van DOSL) i.v.m. ledenadmin en contact KNVB
 • Kennis hebben of opdoen van Sportlink
 • Verzorgen/beheren van post / email aangaande jeugdwedstrijden
    
Coördinator jeugdelftallen JO15 – JO13 (C/D)
 • 4 keer per jaar overleg met begeleiding van desbetreffende teams, met als onderwerpen: oa. ontwikkeling van spelers, benodigde materialen, competitie, toernooien, activiteiten, normen en waarden e.d.
 • Eens per 4 weken overleg met jeugdcommissie, waaronder betrokken bij teamindeling voor aankomend seizoen.
 • Regelmatig bezoeken van verschillende trainingen en wedstrijden van desbetreffende teams om op deze manier te weten wat er speelt, onderkennen van problemen en het opdoen van ‘spelerskennis’
 • Wanneer nodig fungeren als schakel tussen spelers/begeleiding, ouders/begeleiding, begeleiding/DOSL
 • Verder: adviserende rol naar begeleiding toe op allerlei gebieden.
SPONSORCOMMISSIE / PR
    
Lid sponsorcommissie (en/of PR enthousiasteling)
 • Werven van sponsors voor DOSL
 • Positief vertegenwoordigen van DOSL en bijdragen aan evenementen
 • Meehelpen bij acties vanuit DOSL (kerstbroden, wijnactie etc)
 • Meehelpen, indien gevraagd vanuit PR, bij PR-activiteiten


VRIJWILLIGERS / ONDERSTEUNING

Jeugdcommissie:        Keeperstrainer JO15 - JO13
Kantine:                    Vrijwilligers zaterdag- en zondag bardiensten
DOSL Academy:         Commissieleden/buddy’s: ondersteuning van trainers, teams etc.
Scheidsrechterscommissie:     Scheidsrechters/wedstrijdbegeleiders
 
Verder is er de wens om naast de DOSL-Academy en de Scheidsrechterscommissie (weer) een KeepersAcademy op te zetten. Als iemand met voldoende keeperservaring zich hiertoe geroepen voelt horen we het graag. Onze mannen in de goal zouden het zeer verwelkomen.
 
Terug naar boven